ติดต่อ

ห้องสมุดสถาบันรัชต์ภาคย์
เลขที่ 68 ซ. นวศรี10 ถ.รามคำแหง 21 แขวง-เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทร: 02-3198201-3  ต่อ 524
โทรสาร: 02-319-6710