เวลาทำการ

เวลาเปิดบริการ

อังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น

ปิดให้บริการ

วันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสถาบัน