เว็บไซต์สถาบันรัชต์ภาคย์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษาที่ 2558 ให้เข้าตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้ที่นี้

ยืนยันการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรปี 2558 ออนไลน์
http://rajapark.eu/graduation/frm_chk_stu.php

วัดตัวตัดชุดครุย วันที่ 1 - 2 พ.ย. 2559
ตั้งแต่เวลา 10.00- 16.00 น.
ณ อาคารทรงไทย
ส่วนทางด้านกำหนดการรับปริญญาบัตร และวันรายการตัว
ทางสถาบันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์และแฟนเพจ